700000 560000 ریال

ناموجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649875132

این اثر ترجمه ویراست هشتم"Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice" است. کتاب اصول تحقیق پرستاری:ارزیابی شواهد برای عملکرد پرستاری یکی از متون معتبر تحقیق است. کتاب پیش رو که به هر دو روش پژوهش کمی و کیفی پرداخته است، با تمرکز بر عملکرد مبتنی بر شواهد نه تنها موجب ارتقای دانش داوطلبان در زمینه تحقیقات می شود بلکه به کارگیری این دانش را نیز مورد بحث قرار داده است کتاب حاضر برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کاربردی خواهد بود.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر ناهید دهقان نیری/دکتر سیده فاطمه جلالی نیا/دکتر تهیمنه صالحی/ویراستار علمی:دکتر ناهید دهقان نیری

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 502 صفحه به شرح زیر طبقه بندی شده است:
بخش1)مروری اجمالی بر تحقیق پرستاری و نقش آن در عملکرد مبتنی بر شواهد
__فصل1:مقدمه ای بر تحقیق پرستاری در محیط عملکرد مبتنی بر شواهد
__فصل2:اصول عملکرد پرستاری مبتنی بر شواهد
__فصل3:مفاهیم کلیدی و مراحل تحقیق کمی و کیفی
__فصل4:خواندن و نقد مقاله های تحقیقی
__فصل5:اخلاقیات در تحقیق
بخش2)گام های اصلی در تحقیق
__فصل6:مسائل تحقیق، سئوالات تحقیق و فرضیه ها
__فصل7:یافته ها و مرور شواهد تحقیقی در متون
__فصل8:چارچوب های پنداشتی و نظری
بخش3)تحقیق کمی
__فصل9:طرح تحقیق کمی
__فصل10:نمونه گیری و جمع آوری داده ها در مطالعات کمی
__فصل11:اندازه گیری و کیفیت داده ها
__فصل12:تحلیل آماری داده های کمی
__فصل13:دقت و تفسیر در تحقیقات کمی
بخش4)تحقیق کیفی
_فصل14:طرح ها و رویکرد های کیفی
__فصل15:نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات در تحقیقات کیفی
__فصل16:تحلیل داده های کیفی
__فصل17:موثق بودن و یکپارچه سازی در پژوهش کیفی
بخش5)مباحث خاص در پژوهش
__فصل18:روش های ترکیبی و سایر انواع خاص پژوهش
__فصل19:مرور نظام مند(فراتحلیل و فراترکیب)
/واژه نامه
+ضمیمه الف:ارتباط بین اضطراب، عصبانیت و فشار خون در کودکان
+ضمیمه ب: تولد نوزاد بعدی، متعاقب یک زایمان تروماتیک
+ضمیمه ج: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک برنامه ی آموزش روانی جهت خودمدیریتی درد مزمن قلبی
+ضمیمه د: تفاوت های درک، تشخیص و درمان آپنه ی انسدادی خواب و درمان با فشار مثبت مداوم راه هوایی در میان تبعیت کنندگان و غیرتابعین