2500000 2000000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649872896

*برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی* این اثر جلد دوم از ترجمه ویراست هفتم"Textbook of biochemistry: with clinical correlations"است. کتاب بیوشیمی با کاربرد بالینی یکی از برجسته ترین کتاب هایی است که در زمینه بیوشیمی نگاشته شده است. وجه تمایز این کتاب نسبت به سایر کتب بیوشیمی این است که در این کتاب مطالب پایه و مطالب بالینی مفصل و مرتبط با یکدیگر نگاشته شده است. خواننده با مطالعه مطالب پایه ای این کتاب و در کنار آن با مراجعه به بخش های "ارتباطات بالینی" بیشتر به مفهوم جمله"همه بیماری ها اساس بیوشیمیایی دارند" پی می برد. علت مولکولی، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های موجود در هر مبحثی در کنار آن مبحث در یک کادر مستطیلی تحت عنوان "ارتباط بالینی" شرح داده شده است. در ویرایش هفتم این کتاب مطالب بسیار پر اهمیتی به خصوص در مباحث مولکولی، DNA نوترکیب و ساختار پروتئین نسبت به ویرایش های قبلی افزوده شده است. جلد اول این مجموعه حاوی بخش های اول تا سوم و جلد دوم حاوی بخش های چهارم و پنجم از کتاب اصلی است.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر جواد محمد نژاد/رویا شریفی/ویراستار:دکتر جواد محمد نژاد/سعیده عبدالله پور/تحت نظارت:دکتر پروین پاسالار

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

بخش4)مسیر های متابولیکی و کنترل آن ها
__فصل14:بیوانرژتیک، میتوکندری و متابولیسم اکسیداتیو
__فصل15:متابولیسم کربوهیدراتI(مسیر های اصلی متابولیسم و کنترل آن ها)
__فصل16:متابولیسم کربوهیدراتII(مسیر های ویژه و گلیکوکونژوگه ها)
__فصل17:متابولیسم لیپیدI(سنتز، ذخیره و مصرف اسید های چرب)
__فصل18:متابولیسم لیپیدII(مسیر های متابولیسم لیپید های ویژه)
__فصل19:متابولیسم اسید های امینه و هم
__فصل20:متابولیسم نوکلئوتید های پورین و پیریمیدین
__فصل21:روابط متابولیسمی
__فصل22:بیوشیمی هورمون ها
بخش5)فرایند های فیزیولوژیکی
__فصل23:بیولوژی مولکولی سلول
__فصل24:چرخه سلولی، مرگ برنامه ریزی شده سلول و سرطان
__فصل25:هضم و جذب اجزا پایه ای مواد غذایی
__فصل26:ویتامین ها و مواد معدنی(احتیاجات و عملکرد)
__فصل27:درشت مغذی ها(اثرات متابولیک و مفهوم سلامتی)
+ضمیمه:مروری بر شیمی آلی
/واژه نامه
/واژه یاب