1500000 1275000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 978-96-498-7824-9

فیزیولوژی برن ولوی 2018

نویسنده (ها):

دکتر فاطمه صفری -دکتر جواد فحانیک بابایی -دکتر سیمین نامور -علی راستگار فرج زاده با مقدمه و زیر نظر : دکتر سید علی حائری روحانی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 80 هزار تومان.

تخفیف

۱۵ در صد تخفیف برای تمامی کتاب ها

کتاب فیزیولوژی برن ولوی علاوه بر دارا بودن مطالب جامع و اساسی در فیزلوژی سلولی و فیزیولوژی اکثر بافت ها و اندامهای بدن؛ در فصول مختلف دارای دو نوع کادر ( در سطح سلولی) و (در کلینیک) است که در آنها چکیده یموارد مهم سلولی و مولکولی و بالینی مربوط به پاتوفیزیولوژی بیماری ها مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفتند.