• اصول عملکرد پرستار اسکراب در اتاق عمل

  پرستاری و پیراپزشکی
  90000 72000
 • اصول عملکرد پرستار سیار در اتاق عمل

  پرستاری و پیراپزشکی
  90000 72000
 • تهویه مکانیکی به زبان ساده

  پرستاری و پیراپزشکی
  70000 56000
 • تکنولوژی های جراحی و فرد اسکراب جلد اول

  پرستاری و پیراپزشکی
  100000 80000
 • اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

  پرستاری و پیراپزشکی
  280000 224000
 • تکنیکهای ضد عفونی و استریل برای تکنولوژیست جراحی

  پرستاری و پیراپزشکی
  59500 48000
 • تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم ادراری - تناسلی

  پرستاری و پیراپزشکی
  150000 120000
 • تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم عصبی

  پرستاری و پیراپزشکی
  150000 120000
 • تکنولوژی جراحی عمومی

  پرستاری و پیراپزشکی
  80000 64000
 • تکنولوژی جراحی چشم

  پرستاری و پیراپزشکی
  150000 120000
 • تکنولوژی جراحی زنان و مامایی

  پرستاری و پیراپزشکی
  140000 112000

طبقه‌بندی