• مروری جامع بر مهندسی ژنتیک

  علوم پایه پزشکی
  730000 657000
 • اصول ژنتیک هاید جلد دوم

  علوم پایه پزشکی
  290000 261000
 • اصول ژنتیک هاید جلد اول

  علوم پایه پزشکی
  350000 315000
 • ژن 12 لوين 2018 جلددوم

  علوم پایه پزشکی
  400000 340000
 • درسنامه ژنتیک

  علوم پایه پزشکی
  297000 267000
 • UNIQUE خلاصه ژنتیک يونيک

  علوم پایه پزشکی
  180000 153000
 • ژن 12 لوين 2018 جلد اول

  علوم پایه پزشکی
  400000 340000
 • اصول ژنتیک پزشکی امری 2017

  علوم پایه پزشکی
  550000 468000
 • خلاصه اصول ژنتیک پزشکی امری 2017

  علوم پایه پزشکی
  350000 298000
 • سلول لوین

  علوم پایه پزشکی
  900000 765000
 • ژنتیک برای پیراپزشکان

  علوم پایه پزشکی
  89500 76000
 • ژنتیک پزشکی در یک نگاه

  علوم پایه پزشکی
  150000 128000
 • مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011

  علوم پایه پزشکی
  148000 126000
 • ژنتیک مولکولی انسانی استراخان جلد دوم

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • ژنتیک مولکولی انسانی استراخان جلد اول

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • اصول ژنتیک پزشکی امری

  علوم پایه پزشکی
  350000 298000

طبقه‌بندی