• 205 مرور سریع نوارقلب

  پزشکی بالینی
  200000 180000
 • خواندن سریع ECG

  پزشکی بالینی
  90000 63000
 • گلد برگر الکتروکاردیوگرافی بالینی یک رویکرد ساده

  پزشکی بالینی
  220000 154000
 • خواندن فوری الکتروکاردیوگرام +CD

  پزشکی بالینی
  300000 210000
 • کتاب کامل ICU مارینو 2014

  پزشکی بالینی
  650000 455000
 • تفسیر ECG

  پزشکی بالینی
  129000 90000

طبقه‌بندی