• برک و نواک بیماری های زنان جلد اول

  پزشکی بالینی
  1800000 1530000
 • Berek & Novak's Gynecology Sixteenth, Edition

  پزشکی بالینی
  2900000
 • مجموعه سوالات بورد و ارتقا زنان ۹۷ به همراه پاسخ تشریحی

  پزشکی بالینی
  798000 718000
 • مجموعه سوالات تفکیک شده بورد و ارتقاء تلیندز 96 -91

  پزشکی بالینی
  798000 718000
 • کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ – ۳ جلدی

  پزشکی بالینی
  4770000 4293000
 • چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ – جلد دوم

  پزشکی بالینی
  1298000 1168000
 • چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ – جلد اول

  پزشکی بالینی
  1298000 1168000
 • مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان

  پزشکی بالینی
  950000 808000
 • ترجمه روزن ۲۰۱۸ ( بیماری های زنان)

  پزشکی بالینی
  398000 358000
 • خلاصه جلد اول ویلیامز - به همراه سوالات بورد و ارتقاء- 2018

  پزشکی بالینی
  750000 638000
 • CMMD تظاهرات بیماری های زنان

  پزشکی بالینی
  590000 531000
 • Williams Obstetrics, 25th Edition 2018

  پزشکی بالینی
  2900000 2465000
 • اصطلاحات و اختصارات ضروری در مامایی و بیماری های زنان

  پزشکی بالینی
  200000 170000
 • دستنامه مامایی و زنان ماساچوست

  پزشکی بالینی
  450000 382000
 • راهنمای استفاده سریع مامایی و نوزادان

  پزشکی بالینی
  59500 51000
 • درسنامه جامع بیماریهای زنان

  پزشکی بالینی
  500000 425000

طبقه‌بندی