• اصول طب داخلی هاریسون 2018 - بیماری های کلیه و مجاری ادراری

  پزشکی بالینی
  400000 320000
 • Hand Book -Harrison's Manual of Medicine 19th

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کبد و پانکراس 2018

  پزشکی بالینی
  400000 320000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های ریه و مراقبت های ویژه 2018

  پزشکی بالینی
  400000 320000
 • Harrison's 20th- هاریسون 2018

  پزشکی بالینی
  9000000 6300000
 • ماساچوست -دستنامه طب داخلی

  پزشکی بالینی
  490000 392000
 • درمان سریع در مطب

  پزشکی بالینی
  250000 225000
 • CMMD اورژانس های طب داخلی

  پزشکی بالینی
  650000 585000
 • Kaplan & Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry Sixth Edition

  پزشکی بالینی
  550000 440000
 • مروری سریع بر تفسیر نوار قلب

  پزشکی بالینی
  200000 160000
 • ROSENS EMERGENCY MEDICINE 2017-3VOL

  پزشکی بالینی
  4750000 3800000
 • OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL MEDICINE 2018

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • تشخیص افتراقی فریز

  پزشکی بالینی
  400000 320000
 • نلسون - 2016 دارو درمانی

  پزشکی بالینی
  180000 144000
 • نلسون - 2016 بیماریهای چشم و گوش

  پزشکی بالینی
  180000 144000
 • نلسون - 2016 بیماریهای نوزادان

  پزشکی بالینی
  250000 200000

طبقه‌بندی