• اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی ویروسی ( تک یاخته / ایدز / کرم )

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب (بهمراه اطلس تصاویر نورولوژی )

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال

  پزشکی بالینی
  1900000 1615000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های هماتولوژی 2018

  پزشکی بالینی
  850000 722000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های انکولوژی 2018

  پزشکی بالینی
  850000 722000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

  پزشکی بالینی
  1450000 1232000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های غدد و متابولیسم 2018

  پزشکی بالینی
  1600000 1360000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 - بیماری های کلیه و مجاری ادراری

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • Hand Book -Harrison's Manual of Medicine 19th

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کبد و پانکراس 2018

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های ریه و مراقبت های ویژه 2018

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • Harrison's 20th- هاریسون 2018

  پزشکی بالینی
  5500000 4675000
 • ماساچوست -دستنامه طب داخلی

  پزشکی بالینی
  490000 416000
 • درمان سریع در مطب

  پزشکی بالینی
  250000 225000
 • CMMD اورژانس های طب داخلی

  پزشکی بالینی
  790000 711000
 • Kaplan & Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry Sixth Edition

  پزشکی بالینی
  550000 468000

طبقه‌بندی