• بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی key book دروس مینور پیش کارورزی شهریور 1398

  آزمون
  800000 680000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی key book دروس ماژور پیش کارورزی شهریور 1398

  آزمون
  700000 595000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی ا سفند و میاندوره آذر 1397 قطب های 1-2-3-6

  آزمون
  900000 765000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی ا سفند 1397 قطب های 4-5-9 و دانشگاه آزاد

  آزمون
  800000 680000
 • GUIDELINE زنان و مامایی جلد 2 (دنفورث و کارنت 2013)

  آزمون
  1400000 1260000
 • GUIDELINE زنان و مامایی جلد ۱ (دنفورث و کارنت 2013)

  آزمون
  1400000 1260000
 • GUIDELINE رادیولوژی (آرمسترانگ 2013)

  آزمون
  1400000 1260000
 • GUIDELINE روماتولوژی و بیمارهای استخوان (هاریسون ۲۰۱۸ - سسیل ۲۰۱۶)

  آزمون
  1500000 1350000
 • GUIDELINE پوست

  آزمون
  900000 810000
 • GUIDELINE اخلاق پزشکی

  آزمون
  350000 315000
 • GUIDELINE قلب و عروق

  آزمون
  1600000 1440000
 • GUIDELINE گوارش و کبد

  آزمون
  1600000 1440000
 • GUIDELINE ارتوپدی

  آزمون
  1600000 1440000
 • GUIDELINE فارماکولوژی کاتزونگ - ترور 2013

  آزمون
  1500000 1350000
 • GUIDELINE مباحث تکمیلی زنان (۶ فصل دنفورث و ۳ فصل کارنت)

  آزمون
  550000 495000
 • Key Book بانک جامع سوالات دروس مینور جلد ۳ از سال 1377 تا شهریور 1397 بر اساس منابع جدید

  آزمون
  950000 808000

طبقه‌بندی