• بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 97

  آزمون
  200000 170000
 • اصول جراحی شوارتز 2019 جلد دو

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی ا سفند و میاندوره آذر 1397 قطب های 1-2-3-6

  آزمون
  900000 765000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی ا سفند 1397 قطب های 4-5-9 و دانشگاه آزاد

  آزمون
  800000 680000
 • Nelson Textbook of Pediatrics, 4-Volume Set 21st Edition

  پزشکی بالینی
  7900000
 • Berek & Novak's Gynecology Sixteenth, Edition

  پزشکی بالینی
  2900000
 • Miller's Anesthesia, 2-Volume Set 9th Edition

  پزشکی بالینی
  4900000
 • اورژانس های سوختگی

  پزشکی بالینی
  190000 162000
 • GUIDELINE زنان و مامایی جلد 2 (دنفورث و کارنت 2013)

  آزمون
  1400000 1190000
 • GUIDELINE زنان و مامایی جلد ۱ (دنفورث و کارنت 2013)

  آزمون
  1400000 1190000
 • GUIDELINE رادیولوژی (آرمسترانگ 2013)

  آزمون
  1400000 1190000
 • GUIDELINE روماتولوژی و بیمارهای استخوان (هاریسون ۲۰۱۸ - سسیل ۲۰۱۶)

  آزمون
  1500000 1275000
 • GUIDELINE پوست

  آزمون
  900000 765000
 • GUIDELINE اخلاق پزشکی

  آزمون
  350000 298000
 • GUIDELINE قلب و عروق

  آزمون
  1600000 1360000
 • GUIDELINE گوارش و کبد

  آزمون
  1600000 1360000

طبقه‌بندی