• تنها کتاب فارماکولوژی که نیاز دارید

  پزشکی بالینی
  450000 382000
 • مرور و آزمون فارماکولوژی کاتزونگ-ترور 2019

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • فارماکولوژی برای پرستار

  پزشکی بالینی
  390000 332000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلد دوم

  پزشکی بالینی
  900000 765000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلد اول

  پزشکی بالینی
  900000 765000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران 1397

  پزشکی بالینی
  700000 595000
 • Pharmacotherapy Handbook 2018

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • نکات کاربردی داروهای ژنریک ایران برای پرستاران و ماماها

  پزشکی بالینی
  150000 128000
 • فارماکولوژي پزشکي پرستاري - مامايي - هوشبري (معمار)

  پزشکی بالینی
  350000 298000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری

  پزشکی بالینی
  300000 255000
 • راهنمای تجویز دارو (برای پزشکان عمومی)

  پزشکی بالینی
  300000 255000
 • Goldenbook فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2015

  پزشکی بالینی
  220000 187000
 • مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ - ترور 2015

  پزشکی بالینی
  500000 425000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد 2

  پزشکی بالینی
  450000 382000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد 1

  پزشکی بالینی
  450000 382000

طبقه‌بندی