• ترجمه و تلخیص میلر 2020 بیهوشی در بیماری های قلب جلد سوم فصول ( 14-36-54-78)

  پزشکی بالینی
  698000 593000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد دوم ( اصول فارماکولوژی ، داروهای وریدی و مکانیسم تحول داروها ، ایمنی و شغلی و سوء مصرف مواد ) فصول 18-23-26-88

  پزشکی بالینی
  348000 313000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد اول ( مراقبت های ویژه ، احیاء و مراقبت های پس از بیهوشی ) فصول 79-80-82-83-86

  پزشکی بالینی
  348000 313000
 • Miller's Anesthesia, 2-Volume Set 9th Edition

  پزشکی بالینی
  5200000
 • اصول مراقبت های ویژه فینک ۲۰۱۷ - جلد اول

  پزشکی بالینی
  698000 628000
 • دستنامه هوشبری

  پزشکی بالینی
  200000 170000
 • بیهوشی در بیماری های کبد

  پزشکی بالینی
  70000 60000
 • داروشناسی بیهوشی میلر 2011

  پزشکی بالینی
  79500 68000
 • بیهوشی و بیماریهای همراه

  پزشکی بالینی
  550000 468000
 • خلاصه اصول بیهوشی میلر

  پزشکی بالینی
  180000 153000
 • Key Book بیهوشی

  پزشکی بالینی
  200000 170000
 • دستنامه بیهوشی و بیماریهای همراه

  پزشکی بالینی
  600000 510000
 • مدیریت درد

  پزشکی بالینی
  120000 102000

طبقه‌بندی