• اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون

  علوم آزمایشگاهی
  450000 405000
 • آموزش گام به گام آنالیز آزمایشگاهی ادرار و دیگر مایعات بدن به شیوه پرسش و پاسخ

  علوم آزمایشگاهی
  187500 169000
 • مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی- ویرایش جدید

  علوم آزمایشگاهی
  500000 450000
 • اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

  علوم آزمایشگاهی
  450000 405000
 • هنری دیویدسون - ایمونولوژی و ایمونوپالوژی 2017

  علوم آزمایشگاهی
  700000 595000
 • آزمایشگاه بالینی هنری_دیویدسون 2017 فصلهای 1-13

  علوم آزمایشگاهی
  650000 552000
 • میکروب شناسی پزشکی دیویدسون 2017

  علوم آزمایشگاهی
  600000 510000
 • بیوشیمی بالینی دیویدسون 2017

  علوم آزمایشگاهی
  600000 510000
 • ادرار و دیگر مایعات بدن دیویدسون 2017

  علوم آزمایشگاهی
  300000 255000
 • خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون دیویدسون 2017

  علوم آزمایشگاهی
  900000 765000

طبقه‌بندی