• پرستاری بهداشت جامعه سقراطی

  پرستاری و پیراپزشکی
  120000 84000
 • پرستاری بهداشت جامعه ج 2 میمنت حسینی

  پرستاری و پیراپزشکی
  79500 56000
 • پرستاری بهداشت جامعه 1و2و3 میلانی

  پرستاری و پیراپزشکی
  200000 140000
 • بهداشت جامعه 3 سر فصل کارشناسی ارشد پرستاری حسینی

  پرستاری و پیراپزشکی
  79500 56000
 • پرستاری بهداشت فرد و خانواده (لنکستر2) حسینی

  پرستاری و پیراپزشکی
  200000 140000
 • پرستاری سلامت جامعه (لنکستر 1)حسینی

  پرستاری و پیراپزشکی
  220000 154000
 • پرستاری بهداشت جامعه ج 3 میمنت حسینی

  پرستاری و پیراپزشکی
  49500 35000

طبقه‌بندی