• ترجمه کامل میکروب شناسی جاوتز 2019

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1530000
 • برک و نواک بیماری های زنان 2020 جلد دوم (ویراست شانزدهم )

  پزشکی بالینی
  1800000 1530000
 • اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 2020

  علوم پایه پزشکی
  550000 468000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد دوم

  پزشکی بالینی
  1498000 1273000
 • نلسون بیماری های ریه 2020 ( بهمراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان ریه )

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی key book دروس مینور پیش کارورزی شهریور 1398

  آزمون
  800000 680000
 • بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم

  پزشکی بالینی
  850000 722000
 • میکروب شناسی پزشکی جاوتز ( ویروس شناسی ، قارچ شناسی ، انگل شناسی ) 2019 جلد دوم

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 بیهوشی در بیماری های قلب جلد سوم فصول ( 14-36-54-78)

  پزشکی بالینی
  698000 593000
 • میکروب شناسی جاوتز (باکتری شناسی ) 2019 جلد اول

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی key book دروس ماژور پیش کارورزی شهریور 1398

  آزمون
  700000 595000
 • اصول و مهارتهای پرستاری تایلور 2019 (روش های کار )

  پرستاری و پیراپزشکی
  600000 510000
 • نلسون بیماری های گوارش ، کبد و پانکراس 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • بانک جامع سوالات key book علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 1398

  آزمون
  200000 170000
 • اصول جراحی شوارتز 2019 ( جلد چهارم )

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • اصول جراحی شوارتز 2019 ( جلد سوم )

  پزشکی بالینی
  1100000

طبقه‌بندی