• مجموعه سوالات با پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی رشته بیماری های کودکان تیر ماه 1398

  آزمون
  1800000 1440000
 • بانک سئوالات با پاسخ تشریحی آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی زنان و زایمان تیر ماه 1398

  آزمون
  1500000 1200000
 • مجموعه سئوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیماری های داخلی تیر 1396 جلد اول

  آزمون
  2000000 1600000
 • مجموعه سئوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیماری های عفونی تیر 1396 (جلد 1)

  آزمون
  1200000 960000
 • مجموعه سوالات آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی رشته بیماری های کودکان تیرماه 1396 جلد دوم

  آزمون
  2000000 1600000
 • مجموعه سئوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیماری های کودکان تیر 1396 جلد اول

  آزمون
  1500000 1200000
 • KEY BOOK بانک جامع سئوالات بهداشت عمومی (کارشناسی به کارشناسی ارشد و دکتری)

  آزمون
  1200000 960000
 • KEY BOOK بانک جامع سوالات هوشبری (کارشناسی به کارشناسی ارشد و دکتری و آزمون های استخدامی)

  آزمون
  800000 640000

طبقه‌بندی