• ترجمه و تلخیص میلر 2020 بی حسی کننده های موضعی و مباحث مرتبط با بلوک های عصبی فصول ( 29-45-46-76) جلد دهم

  پزشکی بالینی
  498000 423000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 بیهوشی خارج از اتاق عمل فصول ( 72-73-74-75) جلد نهم

  پزشکی بالینی
  69800 59000
 • خلاصه بیهوشی میلر 2018

  پزشکی بالینی
  700000 595000
 • داروشناسی بیهوشی میلر 2018 ( منبع معرفی شده جهت آزمون کارشناسی ارشد آموزش بیهوشی )

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • درسنامه جامع آموزش هوشبری به همراه سه آزمون (300 تست تالیفی )

  پزشکی بالینی
  950000 808000
 • ترجمه وتلخیص 2020 میلر (جلد 8) اکوکاردیوگرافی ، پیس میکر و اصلاح آریتمی فصول ( 37/ 38 / 55)

  پزشکی بالینی
  398000 338000
 • ترجمه و تلخیص 2020 میلر (جلد 7) اصول فیزیولوژی ، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب فصول ( 11/ 39/ 57 )

  پزشکی بالینی
  698000 593000
 • ترجمه و تلخیص 2020 میلر (جلد 4 ) هوشیاری ، حافظه و بیهوشی ، پزشکی خواب ، درمان تسکینی - فصول ( 9/10/52)

  پزشکی بالینی
  348000 296000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 ( جلد پنجم ) انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری فصول ( 17-42-59-85)

  پزشکی بالینی
  348000 296000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 بیهوشی در بیماری های قلب جلد سوم فصول ( 14-36-54-78)

  پزشکی بالینی
  698000 593000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد دوم ( اصول فارماکولوژی ، داروهای وریدی و مکانیسم تحول داروها ، ایمنی و شغلی و سوء مصرف مواد ) فصول 18-23-26-88

  پزشکی بالینی
  348000 296000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد اول ( مراقبت های ویژه ، احیاء و مراقبت های پس از بیهوشی ) فصول 79-80-82-83-86

  پزشکی بالینی
  348000 296000
 • Miller's Anesthesia, 2-Volume Set 9th Edition

  پزشکی بالینی
  7500000 6375000
 • دستنامه هوشبری

  پزشکی بالینی
  200000 170000
 • بیهوشی در بیماری های کبد

  پزشکی بالینی
  70000 60000
 • داروشناسی بیهوشی میلر 2011

  پزشکی بالینی
  79500 68000

طبقه‌بندی