• ترجمه و تلخیص میلر 2020(مراقبت های ویژه ، احیاء و مراقبت های پس از بیهوشی)ج1

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • Miller's Anesthesiaمجموعه 4جلدی(ویرایش نهم)

  پزشکی بالینی
  15000000 12000000
 • اصول بیهوشی میلر 2018

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • دستنامه هوشبری

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • بیهوشی در بیماری های کبد

  پزشکی بالینی
  10000 8000
 • بیهوشی و بیماری های همراه2012

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • دستنامه بیهوشی و بیماری های همراه

  پزشکی بالینی
  600000 480000

طبقه‌بندی