• ترجمه کامل دستنامه 2020 درمان های طب داخلی واشنگتن

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • MURTAGH'S GENERAL PRACTICE 7E 2019

  پزشکی بالینی
  4000000 3200000
 • Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine 2020

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • مروربورد داخلی مایو کلینیک 2020

  پزشکی بالینی
  660000 561000
 • Golden Book فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • بیماری های عفونی ویروسی (تک یاخته/ایدز/ کرم)- اصول طب داخلی هاریسون 2018

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب+اطلس تصاویر نورولوژی

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های هماتولوژی 2018+اطلس های هماتولوژی

  پزشکی بالینی
  850000 680000
 • بیماری های انکولوژی-اصول طب داخلی هاریسون 2018

  پزشکی بالینی
  850000 680000
 • اصول طب داخلی هاریسون2018بیماری های غدد و متابولیسم+اطلس تظاهرات بالینی بیماری های متابولیک

  پزشکی بالینی
  1600000 1280000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های روماتولوژی 2018

  پزشکی بالینی
  850000 680000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های گوارش 2018

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 - بیماری های کلیه و مجاری ادراری

  پزشکی بالینی
  950000 760000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کبد و پانکراس 2018

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • اصول طب داخلی هاریسون-بیماری های ریه و مراقبت های ویژه 2018

  پزشکی بالینی
  800000 640000

طبقه‌بندی