• اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های قلب و عروق 2022 (به همراه اطلس و فیلم های کاربردی کتاب هاریسون)

  پزشکی بالینی
  6900000 5520000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های هماتولوژی 2022 (به همراه اطلس های هماتولوژی و اسمیرهای خون مالاریا و بابزیوز)

  پزشکی بالینی
  2900000 2320000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کلیه و مجاری ادراری 2022

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کبد و پانکراس 2022 (به همراه اطلس بیوپسی کبد)

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های گوارش 2022 (به همراه فیلم های کاربردی کتاب هاریسون)

  پزشکی بالینی
  2800000 2240000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های ریه 2022 (به همراه اطلس تصاویر قفسه سینه)

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • روانشناسی فردی و اجتماعی (جامعه نگر)

  پرستاری
  1090000 926000
 • دوره هشت جلدی مبانی طب داخلی سسیل 2022

  پزشکی بالینی
  13000000 9100000
 • خلاصه بیماری های ایمونولوژی و آلرژی نلسون 2020

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022

  پزشکی بالینی
  12000000 9600000
 • چهار جلدی Harrisons Principles of Internal Medicine (2022)

  پزشکی بالینی
  45000000 31500000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022 بيماری های خون و سرطان

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022 بيماری های ریه

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022 بيماری های عفونی و کووید 19

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022 بيماری های غدد درون ریز و متابولیک

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • ORDER آب و الکترولیت (گلبان)

  پزشکی بالینی
  255000 217000

طبقه‌بندی