• مروربورد داخلی مایو کلینیک 2020

  پزشکی بالینی
  660000 561000
 • Golden Book فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • بیماری های عفونی ویروسی (تک یاخته/ایدز/ کرم)- اصول طب داخلی هاریسون 2018

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب+اطلس تصاویر نورولوژی

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های هماتولوژی 2018+اطلس های هماتولوژی

  پزشکی بالینی
  850000 680000
 • بیماری های انکولوژی-اصول طب داخلی هاریسون 2018

  پزشکی بالینی
  850000 680000
 • اصول طب داخلی هاریسون2018بیماری های غدد و متابولیسم+اطلس تظاهرات بالینی بیماری های متابولیک

  پزشکی بالینی
  1600000 1280000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های روماتولوژی 2018

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های گوارش 2018

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 - بیماری های کلیه و مجاری ادراری

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کبد و پانکراس 2018

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • اصول طب داخلی هاریسون-بیماری های ریه و مراقبت های ویژه 2018

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • 2018Harrison's Principles of Internal Medicine(مجموعه 4 جلدی)

  پزشکی بالینی
  7500000 6000000
 • دستنامه طب داخلی ماساچوست

  پزشکی بالینی
  700000 560000
 • ادرار و دیگر مایعات بدن هنری-دیویدسون 2017

  پزشکی بالینی
  300000 240000

طبقه‌بندی