• مروربورد داخلی مایو کلینیک 2020(پیش فروش)

  پزشکی بالینی
  660000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی ویروسی ( تک یاخته / ایدز / کرم )

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب (بهمراه اطلس تصاویر نورولوژی )

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال

  پزشکی بالینی
  1900000 1615000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های هماتولوژی 2018

  پزشکی بالینی
  850000 722000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های انکولوژی 2018

  پزشکی بالینی
  850000 722000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

  پزشکی بالینی
  1600000 1360000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های غدد و متابولیسم 2018

  پزشکی بالینی
  1600000 1360000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 - بیماری های کلیه و مجاری ادراری

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کبد و پانکراس 2018

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های ریه و مراقبت های ویژه 2018

  پزشکی بالینی
  600000 510000
 • Harrison's 20th- هاریسون 2018

  پزشکی بالینی
  7500000
 • ماساچوست -دستنامه طب داخلی

  پزشکی بالینی
  700000 595000
 • OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL MEDICINE 2018(آکسفورد)

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000
 • تشخیص افتراقی فریز

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • نلسون - 2016 بیماریهای چشم و گوش

  پزشکی بالینی
  180000 153000

طبقه‌بندی