• نلسون ژنتیک 2020

  پزشکی بالینی
  500000 425000
 • نلسون بیماری های اعصاب و نوروماسکولار 2020 بهمراه سوالات بورد و ارتقاکودکان

  پزشکی بالینی
  1000000 850000
 • نلسون اختلالات استخوان و مفاصل و طب ورزش 2020 بهمراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • THE HARRIET LANE HANDBOOK 2021 ) TWENTY -SECOND EDITION )

  پزشکی بالینی
  2000000 1700000
 • نلسون بیماری های کلیه / آب و الکترولیت / اورولوژی / ژنیکولوژی 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • نلسون بیماری های انکولوژی 2020

  پزشکی بالینی
  500000 425000
 • مجموعه سوالات با پاسخ تشریحی آزمون دانشنامه تخصصی بورد بیماری های کودکان شهریور ماه 1398

  پزشکی بالینی
  500000 425000
 • مجموعه سوالات با پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی رشته بیماری های کودکان تیر ماه 1398

  پزشکی بالینی
  1300000 1105000
 • نلسون بیماری های نوزادان 2020

  پزشکی بالینی
  700000 595000
 • نلسون بیماری های ایمونولوژی و آلرژی 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • نلسون بیماری های عفونی ( باکتریال ) 2020

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • نلسون بیماری های قلب و عروق 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • نلسون دارو درمانی 2020

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • نلسون بیماری های ریه 2020 ( بهمراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان ریه )

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • نلسون بیماری های گوارش ، کبد و پانکراس 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • نلسون 2020 بیماری های روماتولوژی ( یهمراه سوالات ارتقا ء و بورد کودکان روماتولوژی )

  پزشکی بالینی
  400000 340000

طبقه‌بندی