• بیماری های تنفسی کودکان (دکتر شاه فرهت)

  پزشکی بالینی
  2450000 2082000
 • راهنمای تجویز و دوزاژ داروها برای کودکان

  پزشکی بالینی
  900000 720000
 • من و بیماری های قلب کودک من

  پزشکی بالینی
  1580000 1343000
 • Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy 2017

  پزشکی بالینی
  2000000 1400000
 • TEXTBOOK OF Neonatal Resuscitations 2016(ویرایش هفتم)

  پزشکی بالینی
  4500000 3150000
 • (Atlas Of Pediatric Infectious Diseases (2013

  پزشکی بالینی
  1400000 980000
 • دوره 25 جلدی کتاب های نلسون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  40000000 28000000
 • نلسون بیماری های متابولیک 2020 + سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • نلسون غدد 2020 + سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • نلسون بیماری های عفونی (ویروس،قارچ و انگل) 2020 + سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  2600000 2080000
 • نلسون تغذیه 2020 + سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • نلسون کودک بدحال 2020 + سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1300000 1040000
 • نلسون رشد تکامل و رفتار 2020 + سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • نلسون روانپزشکی و اختلالات یادگیری 2020 + سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1400000 1120000
 • نلسون طب نوجوانان 2020 + سؤالات بورد و ارتقاء

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • نلسون بیماری های پوست 2020 ( سوالات ارتقاء و بورد کودکان پوست

  پزشکی بالینی
  1600000 1280000

طبقه‌بندی