• اصول و مهارتهاي پرستاري تيلور 2023 روش هاي انجام مهارت

  پرستاری
  4500000 3600000
 • درسنامه پرستاري کودکان وونگ 2024 کودک بیمار

  پرستاری
  5500000 4400000
 • درسنامه پرستاري کودکان وونگ 2024 کودک سالم

  پرستاری
  4500000 3600000
 • ACEPLUS خلاصه جامع دروس روان پرستاری

  پرستاری
  2500000 2000000
 • محاسبات و کاربرد بالینی داروهای رایج در بخش مراقبت های ویژه

  پرستاری
  5000000 4250000
 • اصول آموزش به بیمار (تانیا مهاجر)

  پرستاری
  790000 672000
 • فرآیند پرستاری (از تئوری تا عمل)

  پرستاری
  400000 320000
 • ایمونولوژی برای علوم پایه پزشکی (ورژن جدید)

  پرستاری
  1800000 1440000
 • (رحلی،جلد هارد،سیاه سفید) SAUNDERS Q & A REVIEW FOR THE NCLEX-RN EXAMINATION 2021

  پرستاری
  7500000 5250000
 • درسنامه پرستاری کودکان ونگ 2019 (تک جلدی)

  پرستاری
  7900000 6320000
 • روانشناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار (ویرایش دوم)

  پرستاری
  1700000 1360000
 • روش های پرستاری بالینی بر اساس وضعیت سلامت جسمی (شهرآب)

  پرستاری
  4900000 4165000
 • فناوری اطلاعات در پرستاری (آناطب)

  پرستاری
  1790000 1522000
 • پرستاری سلامت مادر و نوزادان

  پرستاری
  3500000 2800000
 • کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ccu،icu و دیالیز (بشری)

  پرستاری
  5000000 4250000
 • مراقبت از سالمندان (جامعه نگر)

  پرستاری
  290000 246000

طبقه‌بندی