• خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  3900000 3120000
 • گایدلاین خون و انکولوژی (کامران احمدی)

  علوم آزمایشگاهی
  1950000 1658000
 • سه جلدی (Williams Hematology 2021 (10th Edition

  علوم آزمایشگاهی
  23000000 16100000
 • اطلس خون شناسی (همراه با سی دی)

  علوم آزمایشگاهی
  1200000 1020000
 • پیوند ارگان و سلول‌های بنیادی خون‌ساز

  علوم آزمایشگاهی
  400000 320000
 • الگوریتم هماتولوژی و بانک خون

  علوم آزمایشگاهی
  1100000 935000
 • اصول روشهای آزمایشگاهی بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

  علوم آزمایشگاهی
  800000 680000
 • /Williams Hematology 2016 /9th Edition (سه جلدی رنگی)

  علوم آزمایشگاهی
  16500000 8250000
 • Hoffbrand's Essential Haematology 2020 (EIGHTH EDITION) رنگی

  علوم آزمایشگاهی
  5500000 3850000
 • روش های استاندارد در آزمایشگاه خون شناسی

  علوم آزمایشگاهی
  250000 212000
 • مفاهیم پایه و کاربردی در بانک خون و طب انتقال خون

  علوم آزمایشگاهی
  2800000 2240000
 • اطلس جامع خون شناسی

  علوم آزمایشگاهی
  1900000 1520000
 • کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

  علوم آزمایشگاهی
  700000 560000
 • بانک خون و طب انتقال خون سالی رادمن

  علوم آزمایشگاهی
  2900000 2320000

طبقه‌بندی