• فارما سیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی 2018 (جلد دوم)

  پزشکی بالینی
  1000000 850000
 • فارماسیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی 2018 (جلد اول)

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • راهنمای جامع نسخه نویسی

  پزشکی بالینی
  950000 808000
 • Lippincott Illustrated Reviews Pharmacologyویرایش هفتم

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • شیمی دارویی

  پزشکی بالینی
  1300000 1170000
 • فارماسیوتیکس اولتون2018:طراحی و ساخت فرآورده های دارویی ج1و2

  پزشکی بالینی
  1800000 1620000
 • تنها کتاب فارماکولوژی که نیاز دارید(به روش الگوریتمی)

  پزشکی بالینی
  450000 360000
 • مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ-ترور 2019(جلدشومیز)

  پزشکی بالینی
  1400000 1120000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018ج2

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018ج1

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری

  پزشکی بالینی
  700000 560000
 • Pharmacotherapy Handbook 2018

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000

طبقه‌بندی