• طراحی آموزش در علوم پزشکی (ویراست جدید)

  پزشکی بالینی
  1650000 1402000
 • راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی (2)

  پزشکی بالینی
  1680000 1428000
 • 2020 Harrison's Manual of Medicine (هند بوک)

  پزشکی بالینی
  3500000 2100000
 • راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2021

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • دوره هشت جلدی مبانی طب داخلی سسیل 2016

  پزشکی بالینی
  4300000 3440000
 • OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL MEDICINE 2018(آکسفورد)

  پزشکی بالینی
  4900000 3920000
 • ارتوزهای اندام تحتانی

  پزشکی بالینی
  350000 280000

طبقه‌بندی