• راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی (2)

  پزشکی بالینی
  550000 468000
 • 2020 Harrison's Manual of Medicine (هند بوک)

  پزشکی بالینی
  7500000 4500000
 • راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2021

  پزشکی بالینی
  700000 560000
 • دوره هشت جلدی مبانی طب داخلی سسیل 2016

  پزشکی بالینی
  4300000 2150000
 • OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL MEDICINE 2018(آکسفورد)

  پزشکی بالینی
  3000000 2400000
 • ارتوزهای اندام تحتانی

  پزشکی بالینی
  350000 280000

طبقه‌بندی