• راهنمای مصور تزریق توکسین بوتولینوم (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  12500000 10625000
 • راهنمای مصور تزریق فیلر (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  15000000 12750000
 • راهنمای گام به گام مزوتراپی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  2500000 2125000
 • راهنمای کاربردی لیزر درمانی زیبایی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  5900000 5015000
 • راهنمای کاربردی توکسین بوتولینوم (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  3980000 3383000
 • راهنمای کاربردی فیلر درمی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  4500000 3825000
 • راهنمای کاربردی علم و هنر لیفت با نخ (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  5500000 4675000
 • راهنمای کاربردی آناتومی بالینی صورت در تزریق فیلر و سم بوتولینوم (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  3500000 2975000
 • راهنمای کاربردی اطلس جامع مزوتراپی زیبایی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  2500000 2125000
 • نواحی خطر صورت در پپروسیجرهای زیبایی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  3500000 2975000
 • راهنمای کاربردی لایه برداری زیبایی و جوانسازی دارویی پوست (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  3980000 3383000
 • راهنمای کاربردی تکنیک های تزریقی زیبایی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  5500000 4675000
 • راهنمای کاربردی تشخیص و درمان بیماری های پوست و مو (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  5500000 4675000
 • راهنمای گام به گام استفاده از ژل های تزریقی به روش MD_Codes رمز گشایی پیام های عاطفی چهره(جلد اول) آبادیس طب

  پزشکی بالینی
  6500000 5525000
 • مزوتراپی به زبان ساده (آریا طب)

  پزشکی بالینی
  4900000 4165000
 • هارمونی چهره با فیلر (آریا طب) همراه با DVD

  پزشکی بالینی
  5900000 5015000

طبقه‌بندی