• درسنامه بیماری های پوست (دکتر حسین مرتضوی)

  پزشکی بالینی
  4500000 4050000
 • بوتاکس (آرتین طب)

  پزشکی بالینی
  3950000 3358000
 • مزوتراپی پی آر پی در پوست، مو و تناسب اندام

  پزشکی بالینی
  3750000 3188000
 • تزریق تکمیلی چربی (آریا طب) همراه با DVD

  پزشکی بالینی
  3900000 3315000
 • هارمونی چهره با بوتاکس (آریا طب) همراه با DVD

  پزشکی بالینی
  4900000 4165000
 • نواحی در معرض خطر در صورت (آریا طب) همراه با DVD

  پزشکی بالینی
  3200000 2720000
 • اطلس بیماری های پوست

  پزشکی بالینی
  2950000 2508000
 • (Andrews' Diseases of the Skin Clinical Dermatology 2019 (13th Edition

  پزشکی بالینی
  16000000 11200000
 • راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی (2011) Ferri's

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • (Video Atlas of Oculofacial Plastic and Reconstructive Surgery 2016 (2nd Edition

  پزشکی بالینی
  10000000 7000000
 • PRP and Microneedling in Aesthetic Medicine (2019)

  پزشکی بالینی
  5000000 3500000
 • A Practical Guide to Joint & Soft Tissue Injections

  پزشکی بالینی
  3700000 2405000
 • راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی Ferri's (فریز)

  پزشکی بالینی
  2800000 2240000
 • بیماری های پوست تشخیص و درمان 2018- هبیف

  پزشکی بالینی
  4900000 3920000
 • راهنمای عملی کاربردهای لیزر

  پزشکی بالینی
  5500000 4400000
 • راهنمای کاربردی تزریق فیلرهای پوستی

  پزشکی بالینی
  4500000 3600000

طبقه‌بندی