• بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021

  علوم پایه پزشکی
  1950000 1560000
 • بافات شناسی پزشکی (دکتر محمدصادق رجحان) به همراه اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  500000 425000
 • Junqueira's Basic Histology (Test & Atlas)

  علوم پایه پزشکی
  2800000 2240000
 • بافت شناسی نظری و عملی+اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  850000 680000
 • اطلس جیبی بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018

  علوم پایه پزشکی
  1000000 800000
 • اطلس جامع بافت شناسی پزشکی دیفیوره

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000
 • بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018(جلدشومیز=نرم)

  علوم پایه پزشکی
  1500000 750000
 • اطلس جیبی بافت شناسی نتر

  علوم پایه پزشکی
  500000 400000

طبقه‌بندی