• بافت شناسی نظری و عملی+اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  850000 680000
 • اطلس جیبی بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018

  علوم پایه پزشکی
  400000 320000
 • اطلس جامع بافت شناسی پزشکی دیفیوره

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018(جلدشومیز)

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1275000
 • اطلس جیبی بافت شناسی نتر

  علوم پایه پزشکی
  500000 400000

طبقه‌بندی