• اطلس جامع جراحی ایران (گلاسه)

  پزشکی بالینی
  2800000 2380000
 • Essentials of General Surgery and Surgical Specialties 2019

  پزشکی بالینی
  9000000 6300000
 • مورتاک (دستنامه طبابت برای پزشکان عمومی)

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • Sabiston Textbook of Surgery (2021)

  پزشکی بالینی
  22000000 15400000
 • اصول جراحی شوارتز 2019ج5

  پزشکی بالینی
  1550000 1318000
 • اصول جراحی شوارتز 2019ج3

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • جراحی لارنس2013 (فصل های 17-26)ج3

  پزشکی بالینی
  898000 449000
 • اصول جراحی شوارتز 2019ج2

  پزشکی بالینی
  1250000 1000000
 • اصول جراحی شوارتز 2019ج1

  پزشکی بالینی
  1100000 880000
 • جراحی لارنس2013ج1(فصل های ا-8)

  پزشکی بالینی
  798000 399000
 • جراحی لارنس2013ج2 (فصل های 9-16)

  پزشکی بالینی
  798000 399000
 • Schwartz's Principles Of Surgery 11th edition 2019(دوجلدی)

  پزشکی بالینی
  18000000 12600000
 • اطلس جراحی زولینجر

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000

طبقه‌بندی