• اصول عملکرد پرستار اسکراب در اتاق عمل

  پرستاری و پیراپزشکی
  90000 76000
 • اصول عملکرد پرستار سیار در اتاق عمل

  پرستاری و پیراپزشکی
  90000 76000
 • تهویه مکانیکی به زبان ساده

  پرستاری و پیراپزشکی
  70000 60000
 • تکنولوژی های جراحی و فرد اسکراب جلد اول

  پرستاری و پیراپزشکی
  100000 85000
 • اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

  پرستاری و پیراپزشکی
  280000 238000
 • تکنیکهای ضد عفونی و استریل برای تکنولوژیست جراحی

  پرستاری و پیراپزشکی
  59500 51000
 • تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم ادراری - تناسلی

  پرستاری و پیراپزشکی
  150000 128000
 • تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم عصبی

  پرستاری و پیراپزشکی
  150000 128000
 • تکنولوژی جراحی عمومی

  پرستاری و پیراپزشکی
  80000 68000
 • تکنولوژی جراحی چشم

  پرستاری و پیراپزشکی
  150000 128000
 • تکنولوژی جراحی زنان و مامایی

  پرستاری و پیراپزشکی
  140000 119000

طبقه‌بندی