1200000 960000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649874975

این اثر نیاز دانشجویان را در زمینه ی واحد های تئوری تکنولوژی جراحی(جراحی عمومی ) برطرف می کند. مولفان کتاب از کارشناسان اتاق عمل دانشکده های پیراپزشکی مطرح کشور هستند. سیر مباحث کتاب به نحوی است که خواننده ابتدا با اصول بنیادین مانند آناتومی آشنا شده و در انتها متون مربوط به جراحی اندام های مختلف بدن را مطالعه می کند.

نویسنده (ها):

تالیف:سارا فریادیان/الهه موسوی/ویراستار:سارا فریادیان

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 100صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:آناتومی و فیزیولوژی
__فصل2:معاینات
__فصل3:دارو ها
__فصل4:آماده سازی جراحی توسط پرستار اتاق عمل
__فصل5:جراحی انواع هرنی
__فصل6:جراحی های مری
__فصل7:جراحی های معده
__فصل8:جراحی های روده کوچک
__فصل9:جراحی های آنورکتال
__فصل10:جراحی های کولون
__فصل11:جراحی های پستان
__فصل12:جراحی های کبد
__فصل13:جراحی طحال
__فصل14:جراحی های پانکراس
__فصل15:جاگذاری وسایل
__فصل16:ترمینولوژی جراحی عمومی
__فصل17:ابزار های جراحی عمومی