• کتاب IQB زبان (همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی)

  علوم پایه پزشکی
  5500000 4675000
 • Medical Terminology 2021(ویرایش نهم) + راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی 2021

  علوم پایه پزشکی
  6600000 4752000
 • درسنامه جامع زبان کنکور ارشد علوم پزشکی (دکتر لزگی)

  علوم پایه پزشکی
  7900000 6715000
 • پروگنوز علوم پایه پزشکی در ۲۰ روز زبان تخصصی ۱۴۰۰

  علوم پایه پزشکی
  500000 425000
 • راهنمای جامع زبان انگلیسی کارشناسی ارشد علوم پزشکی (چاپ یازدهم)

  علوم پایه پزشکی
  5900000 5310000
 • هندبوک جامع لغات و اصطلاحات زبان کارشناسی ارشد علوم پایه پزشکی (چاپ یازدهم)

  علوم پایه پزشکی
  1900000 1710000
 • زبان انگلیسی 90 پلاس

  علوم پایه پزشکی
  3880000 3298000
 • فرهنگ جامع پزشکی انگليسی وفارسی موزبی+اطلس رنگی (جلد هارد=سخت)

  علوم پایه پزشکی
  12000000 9600000
 • راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی 2017

  علوم پایه پزشکی
  1200000 720000
 • Medical Terminology 2021(ویرایش نهم)

  علوم پایه پزشکی
  4800000 3360000
 • فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر 2021

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی جلد اول (ابوالفضل ارجمند)

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000

طبقه‌بندی