• 205 مرور سریع نوارقلب

  پزشکی بالینی
  200000 180000
 • گلد برگر الکتروکاردیوگرافی بالینی یک رویکرد ساده

  پزشکی بالینی
  600000 510000
 • خواندن فوری الکتروکاردیوگرام +CD

  پزشکی بالینی
  450000 382000
 • کتاب کامل ICU مارینو 2014

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • تفسیر ECG

  پزشکی بالینی
  400000 340000

طبقه‌بندی