2000000 1600000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9787964987976

اثر پیش رو ترجمه ی ویراست هفتم"The ECG Made Practical" است. فرض مولف بر این بوده که خواننده دانش "الکتروکاردیوگرام به زبان ساده" را دارد. شما می توانید "الکتروکاردیوگرام به زبان ساده" را نیز از اندیشه رفیع تهیه کنید. این کتاب بر اختلافاتی که بین الگوی الکتروکاردیوگرام افراد نرمال و بیماران دارای مشکل قلبی دیده می شود و می تواند ECG را پیچیده تر کند، تمرکز می کند. کتاب پیش رو بر اساس شرایط بالینی تنظیم شده و فصول آن شامل الکتروکاردیوگرام در افراد نرمال و بیماران دچار تپش قلب، سنکوپ، درد قفسه سینه، تنگی نفس یا شرایط غیر قلبی می باشد. شما می توانید "ECG به زبان ساده" و "تفسیر 150 نوارECG" را نیز از اندیشه رفیع تهیه کنید.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر منوچهر قارونی/مترجم:دکتر نیلوفر جوهری ورنوسفادرانی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 326 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:ECG در افراد سالم
__فصل2:ECG در بیماران دچار تپش قلب و سنکوپ(ارزیابی اولیه)
__فصل3:ECG در بیماران دچار تپش قلب و سنکوپ(مانیتورینگ سیار ECG)
__فصل4:ECG در بیمار دچار تاکی کاردی
__فصل5:ECGدر بیمار دچار برادی کاردی
__فصل6:ECG در بیماران دچار درد قفسه سینه
__فصل7:ECG در بیماران دچار تنگی نفس
__فصل8:تاثیر سایر شرایط بر ECG
__فصل9:نتایج(4 مرحله برای بیشترین استفاده از ECG)