• مرور سریع QRS پرستاری داخلی جراحی

  آزمون
  2890000 2456000
 • (وزیری،دو جلدی شومیز،رنگی) SAUNDERS COMPREHENSIVE REVIEW FOR THE NCLEX-RN 2023

  آزمون
  9500000 6650000
 • (رحلی،دو جلدی شومیز،سیاه سفید) SAUNDERS COMPREHENSIVE REVIEW FOR THE NCLEX-RN 2023

  آزمون
  10000000 7000000
 • (رحلی،چهار جلدی شومیز،سیمی،رنگی) SAUNDERS COMPREHENSIVE REVIEW FOR THE NCLEX-RN 2023

  آزمون
  16000000 11200000
 • (رحلی،جلد هارد،رنگی) SAUNDERS Q & A REVIEW FOR THE NCLEX-RN EXAMINATION 2021

  آزمون
  12000000 8400000
 • (رحلی،تک جلدی،رنگی) SAUNDERS COMPREHENSIVE REVIEW FOR THE NCLEX-RN 2023

  آزمون
  15000000 10500000
 • بانک سوالات پرستاری NQB (کارشناسی به کارشناسی ارشد و آزمون استخدامی کشوری از اولین دوره تا 1400)

  آزمون
  4900000 3920000
 • مجموعه کامل سوالات باسخ تشریحی دروس تخصصی پرستاری 2008 NCLEX-RN جلد سوم

  آزمون
  1000000 800000
 • مجموعه کامل سوالات باسخ تشریحی دروس تخصصی پرستاری 2008 NCLEX-RN جلد دوم

  آزمون
  1200000 960000
 • بانک سوالات پرستاری (بشری)

  آزمون
  6900000 5865000
 • بانک سوالات مبانی مراقبت های پرستاری کوزیر و ارب

  آزمون
  2800000 2380000
 • (وزیری،شومیز،دو رنگ) SAUNDERS Q & A REVIEW FOR THE NCLEX-RN EXAMINATION 2021

  آزمون
  7000000 4900000
 • راهنمای بالینی آزمون آسکی پرستاری OSCE

  آزمون
  1200000 960000
 • جعبه‌ی سیاه پرستاری

  آزمون
  1980000 1683000
 • خلاصه بیماری های نلسون 2020 (جلد سوم) همراه با واکسیناسیون کشوری

  آزمون
  3000000 2400000
 • درسنامه جامع پرستاری و پرستاری مراقبت های ویژه (بانک سئوالات)

  آزمون
  4500000 3600000

طبقه‌بندی