• دستگاه های تصویر برداری تشخیصی و درمانی

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • راهنمای جیبی تصویربرداری مریل 2023

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • تنها کتاب تفسیر رادیوگرافی قفسه سینه که نیاز دارید (برای دانشجویان پزشکی)

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • (Learning Radiology: Recognizing the Basics 2023 (5th Edition

  پزشکی بالینی
  8900000 6230000
 • راهنمای ACR درباره مواد کنتراست

  پزشکی بالینی
  100000 80000
 • (EIGHTH EDITION) Radiobiology for the Radiologist 2018

  پزشکی بالینی
  10000000 7000000
 • پاتولوژی رادیوگرافیک برای تکنولوژیست ها

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • مدیریت کیفیت در علوم تصویربرداری

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم

  پزشکی بالینی
  2200000 1760000
 • علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها (فیزیک، رادیوبیولوژی و حفاظت) بوشانگ

  پزشکی بالینی
  5500000 4400000
 • رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول

  پزشکی بالینی
  2200000 1760000
 • تصویرسازی پیشرفته در رادیولوژی

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری(سر و گردن) جلد 3

  پزشکی بالینی
  3000000 2400000
 • اطلس روش های تصویر برداری مریل (تنه و شکم) جلد 2

  پزشکی بالینی
  3800000 3040000
 • اطلس روش های تصویر برداری مریل (اندام های فوقانی و تحتانی) جلد 1

  پزشکی بالینی
  3000000 2400000
 • اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ+تصاویر رنگی

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000

طبقه‌بندی