• اصول جراحی شوارتز 2019 ( جلد چهارم )

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • اصول جراحی شوارتز 2019 ( جلد سوم )

  پزشکی بالینی
  1100000
 • Golden Book فارما کولوژی کاتزونگ و ترور 2019

  پزشکی بالینی
  600000 510000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد دوم ( اصول فارماکولوژی ، داروهای وریدی و مکانیسم تحول داروها ، ایمنی و شغلی و سوء مصرف مواد ) فصول 18-23-26-88

  پزشکی بالینی
  348000 313000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد اول ( مراقبت های ویژه ، احیاء و مراقبت های پس از بیهوشی ) فصول 79-80-82-83-86

  پزشکی بالینی
  348000 313000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی ویروسی ( تک یاخته / ایدز / کرم )

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000
 • اصول جراحی دهان فک و صورت نوین جلد دوم ( پیترسون 2019)

  دندان پزشکی
  1498000 1348000
 • اصول جراحی دهان فک و صورت نوین جلد اول ( پیترسون 2019)

  دندان پزشکی
  1498000 1348000
 • نلسون 2020 بیماری های روماتولوژی ( یهمراه سوالات ارتقا ء و بورد کودکان روماتولوژی )

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب (بهمراه اطلس تصاویر نورولوژی )

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000
 • QR خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

  علوم پایه پزشکی
  700000 595000
 • فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1530000
 • رادیولوژی دهان اصول و تفسیر وایت فارو 2019 ( ویرایش هشتم )

  دندان پزشکی
  2998000 2698000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 ( جلد اول )

  پزشکی بالینی
  1498000 1348000
 • آموزش به مددجو ( راهنمایی برای مراقبین سلامت )

  پرستاری
  450000 382000
 • جراحی لارنس جلد سوم 2013 فصل های 17-26

  پزشکی بالینی
  898000 808000

طبقه‌بندی