• مرور و آزمون فارماکولوژی کاتزونگ-ترور 2019

  پزشکی بالینی
  1100000 880000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های روماتولوژی 2018

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • بانک جامع سؤالات Key Book پیش کارورزی شهریور 1397 ( دانشگاه آزاد/ قطب 6 - 3)

  آزمون
  300000 240000
 • Snell's Clinical Anatomy by Regions Tenth Edition

  علوم پایه پزشکی
  3000000 2100000
 • Gray's Anatomy for Students

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2450000
 • مجموعه سوالات بورد و ارتقا زنان ۹۷ به همراه پاسخ تشریحی

  پزشکی بالینی
  500000 425000
 • مجموعه سوالات تفکیک شده بورد و ارتقاء تلیندز 96 -91

  پزشکی بالینی
  798000 678000
 • IQB زبان با پاسخنامه تشریحی - چاپ ششم

  علوم پایه پزشکی
  699000 594000
 • IQBمجموعه سوالات ویروس‌ شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) - چاپ پنجم

  علوم پایه پزشکی
  699000 594000
 • IQB زیست شناسی مولکولی

  علوم پایه پزشکی
  590000 502000
 • IQB زیست شناسی سلولی ( همراه پاسخ تشریحی )

  علوم پایه پزشکی
  699000 594000
 • کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ – ۳ جلدی

  پزشکی بالینی
  4770000 4054000
 • درسنامه بلوک گوارش (آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی، بیوشیمی)

  علوم پایه پزشکی
  690000 586000
 • چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ – جلد دوم

  پزشکی بالینی
  998000 848000
 • چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ – جلد اول

  پزشکی بالینی
  998000 848000
 • اصول مراقبت های ویژه فینک ۲۰۱۷ - جلد اول

  پزشکی بالینی
  698000 593000

طبقه‌بندی