• آناتومی به زبان ساده کالبد شناسی عمومی انسان

  علوم پایه پزشکی
  210000 178000
 • بکمن ولینگ 2019 بیماری های زنان و زایمان

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • نلسون طب توانبخشی و بهداشت محیط 2020 + سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  500000 400000
 • نلسون بیماری های چشم و گوش 2020 + سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • دارو شناسی کاربردی

  پرستاری و پیراپزشکی
  899000 764000
 • تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی

  علوم آزمایشگاهی
  900000 765000
 • اندودانتیکس 2021 اصول و مهارت ها

  دندان پزشکی
  2900000 2320000
 • مورای میکروب شناسی پزشکی باکتری شناسی عمومی/اختصصی (2021)

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • مروری بر بهداشت سالمندان

  پیراپزشکی
  400000 340000
 • MURTAGH'S GENERAL PRACTICE 7E 2019

  پزشکی بالینی
  4000000 3200000
 • Sobotta Clinical Atlas of Human Anatomy

  علوم پایه پزشکی
  2200000 1760000
 • 2018Harrison's Manual of Medicine (هند بوک)

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • Langman's Medical Embryology Fourteenth, North American Edition

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • Pocket Obstetrics and Gynecology

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • Pocket Pediatrics

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine 2020

  پزشکی بالینی
  800000 640000

طبقه‌بندی