• درسنامه جامع فیزیولوژی (بانک سؤالات) کارشناسی به کارشناسی ارشد

  آزمون
  1800000 1440000
 • QR مرجع خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

  علوم پایه پزشکی
  800000 640000
 • اپیدمیولوژی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

  پرستاری و پیراپزشکی
  250000 200000
 • ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 (جلد دوم)

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • اصول تحقیق پرستاری پولیت و تاتانوبِک(ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری)

  پرستاری
  1700000 1360000
 • تغذیه و تغذیه درمانی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

  پرستاری و پیراپزشکی
  450000 360000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (اصول بیهوشی برای ارزیابی های پیش از جراحی،بیماری های همراه و پوزیشن بیمار) جلد 18

  پزشکی بالینی
  998000 798000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (ملاحظات بیهوشی در جراحی اطفال،جرحی چشم و جراحی گوش و گلو و بینی) جلد 17

  پزشکی بالینی
  598000 478000
 • ترجمه کامل دستنامه 2020 درمان های طب داخلی واشنگتن

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • نلسون طب نوجوانان 2020 + سؤالات بورد و ارتقاء

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • مرجع جیبی مایلز برای ماماها

  پزشکی بالینی
  500000 400000
 • اصول تحقیق کیفی -شیوهها و رویه های توسعه گراندد تئوری

  پرستاری
  1100000 880000
 • بانک سوالات هوشبری ( کارشناسی به کارشناسی ارشد و آزمون استخدامی کشوری )

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • نلسون بیماری های پوست 2020 ( سوالات ارتقاء و بورد کودکان پوست

  پزشکی بالینی
  1100000 880000
 • بکمن ولینگ 2019 بیماری های زنان و زایمان

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • نلسون طب توانبخشی و بهداشت محیط 2020 + سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  500000 400000

طبقه‌بندی