• روش های نمونه برداری از آلاینده های هوا

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • مقدمه ای بر آلودگی هوا

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • میکروبیولوژی بهداشت محیط (جلد دوم)

  پیراپزشکی
  380000 304000
 • گندزدایی پساب فاضلاب مقایسه انواع فناوری ها

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • مواد زائد جامد (پسماند های بیمارستانی) جلد اول

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • بیماری های شغلی کلیات ، اپیدمیولوژی، علائم ، پیشگیری، درمان

  پیراپزشکی
  400000 320000
 • میکروبیولوژی بهداشت محیط (جلد اول)

  پیراپزشکی
  380000 304000
 • بهداشت هوا و روش های مبارزه با آلاینده ها (محیطی و صنعتی) سر فصل تعیین شده جهت واحد درسی اصول بهداشت هوا و روش های مبارزه با آلاینده ها

  پیراپزشکی
  350000 280000
 • فناوری آب و فاضلاب همر (مرجع آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری)

  پرستاری و پیراپزشکی
  900000 720000
 • میکروبیولوژی مواد زائد جامد

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی

  علوم پایه پزشکی
  680000 578000
 • دوستانی بهتر از آب روان

  عمومی
  450000 382000
 • دانشنامه پزشکان وکیل؛ از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

  عمومی
  1000000 850000
 • طبیبان شاعر

  عمومی
  600000 510000
 • روش های استاندارد در آزمایشگاه خون شناسی

  علوم آزمایشگاهی
  250000 212000
 • فیزیولوژی پزشکی (ویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی)

  علوم پایه پزشکی
  680000 578000

طبقه‌بندی