• روش های استاندارد در آزمایشگاه خون شناسی به همراه CD

  علوم آزمایشگاهی
  250000 225000
 • مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

  علوم آزمایشگاهی
  450000 405000
 • اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون

  علوم آزمایشگاهی
  450000 405000
 • آموزش گام به گام آنالیز آزمایشگاهی ادرار و دیگر مایعات بدن به شیوه پرسش و پاسخ

  علوم آزمایشگاهی
  187500 169000
 • کالبدشناسی عمومی (چاپ ششم)

  علوم پایه پزشکی
  350000 315000
 • اصول و فنون پرستاری نظری عملی

  پرستاری
  350000 280000
 • بانک جامع سوالات key book علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 1396

  آزمون
  100000 80000
 • بانک جامع سوالات key book علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 1395

  آزمون
  100000 80000
 • بانک جامع سوالات key bookاسفند 1395 قطب 9 و دانشگاه آزاد

  آزمون
  200000 160000
 • بانک جامع سوالات key book اسفند 1395 قطب 7و8

  آزمون
  200000 160000
 • بانک جامع سوالات key book پیش کارورزی اسفند1395- قطب 1و6

  آزمون
  200000 160000
 • بيوشيمي براي پرستار پاسالار

  علوم پایه پزشکی
  140000 112000
 • First Resident سوالات بورد ، ارتقاء جراحي عمومي تيرماه 1396

  پزشکی بالینی
  700000 560000
 • فرهنگ جامع پزشکي انگليسي - فارسي موزبي

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • Bates poket Guid to physical Examination and history Taking 2017

  پزشکی بالینی
  480000 384000
 • ۲۰۱۸ Cloherty and Stark’s Manual of Neonatal Care

  پزشکی بالینی
  950000 760000

طبقه‌بندی