• مفاهیم پایه و کاربردی در بانک خون و طب انتقال خون

  علوم آزمایشگاهی
  1200000 1020000
 • بانک سوالات بهداشت باروری آزمون های دکتری تخصصی PHD حل و بحث با ذکر منابع از سال 1385 تا 1398

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • ترجمه وتلخیص 2020 میلر (جلد 8) اکوکاردیوگرافی ، پیس میکر و اصلاح آریتمی فصول ( 37/ 38 / 55)

  پزشکی بالینی
  398000 338000
 • ترجمه و تلخیص 2020 میلر (جلد 7) اصول فیزیولوژی ، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب فصول ( 11/ 39/ 57 )

  پزشکی بالینی
  698000 593000
 • ترجمه و تلخیص 2020 میلر (جلد 4 ) هوشیاری ، حافظه و بیهوشی ، پزشکی خواب ، درمان تسکینی - فصول ( 9/10/52)

  پزشکی بالینی
  348000 296000
 • نلسون بیماری های عفونی ( باکتریال ) 2020

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • نلسون بیماری های قلب و عروق 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • نلسون دارو درمانی 2020

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 ( جلد پنجم ) انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری فصول ( 17-42-59-85)

  پزشکی بالینی
  348000 296000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 ( جلد سوم )

  پزشکی بالینی
  1498000 1273000
 • شیمی دارویی

  پزشکی بالینی
  1300000 1170000
 • فارماسیوتیکس اولتون (طراحی و ساخت فرآورده های دارویی ) جلد اول و دوم 2018

  پزشکی بالینی
  1800000 1620000
 • ترجمه کامل میکروب شناسی جاوتز 2019

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1530000
 • برک و نواک بیماری های زنان 2020 جلد دوم (ویراست شانزدهم )

  پزشکی بالینی
  1800000 1530000
 • اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 2020

  علوم پایه پزشکی
  550000 468000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد دوم

  پزشکی بالینی
  1498000 1273000

طبقه‌بندی