• Williams Obstetrics, 25th Edition 2018

  پزشکی بالینی
  2900000 2030000
 • Kaplan & Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry Sixth Edition

  پزشکی بالینی
  480000 336000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران 1397

  پزشکی بالینی
  500000 350000
 • مروری سریع بر تفسیر نوار قلب

  پزشکی بالینی
  200000 140000
 • مبانی طب کودکان نلسون 2019

  پزشکی بالینی
  800000 560000
 • مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد تخصصی بیماریهای کودکان شهریور 1396

  آزمون
  350000 245000
 • مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیماریهای داخلی تیر 1396 جلد اول

  آزمون
  600000 420000
 • اصطلاحات و اختصارات ضروری در مامایی و بیماری های زنان

  پزشکی بالینی
  200000 140000
 • UNIQUE خلاصه ویروس شناسی پزشکی يونيک

  علوم پایه پزشکی
  220000 154000
 • UNIQUE خلاصه ژنتیک يونيک

  علوم پایه پزشکی
  180000 126000
 • UNIQUE خلاصه بیوشیمی يونيک

  علوم پایه پزشکی
  250000 175000
 • UNIQUE خلاصه باکتری شناسی پزشکی يونيک

  علوم پایه پزشکی
  350000 245000
 • اطلس جراحی زولینجر

  پزشکی بالینی
  1480000 1036000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( عفونی ، اورژانس و بحران ) جلد هفدهم

  پرستاری و پیراپزشکی
  170000 119000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( چشم و گوش ) جلد پانزدهم

  پرستاری و پیراپزشکی
  150000 105000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( مغز و اعصاب ) جلد شانزدهم

  پرستاری و پیراپزشکی
  350000 245000

طبقه‌بندی