• کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ – ۳ جلدی

  پزشکی بالینی
  4770000 4293000
 • درسنامه بلوک گوارش (آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی، بیوشیمی)

  علوم پایه پزشکی
  690000 621000
 • چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ – جلد دوم

  پزشکی بالینی
  1298000 1168000
 • چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ – جلد اول

  پزشکی بالینی
  1298000 1168000
 • اصول مراقبت های ویژه فینک ۲۰۱۷ - جلد اول

  پزشکی بالینی
  698000 628000
 • مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان

  پزشکی بالینی
  1400000 1190000
 • بانک جامع سوالات Key Book پیش کارورزی و پذیرش دستیاری زنان و زایمان

  آزمون
  650000 552000
 • Key Book بانک جامع سوالات دروس مینور جلد 1 - از سال 1377 تا شهریور 1397

  آزمون
  550000 468000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های گوارش 2018

  پزشکی بالینی
  500000 425000
 • ترجمه روزن ۲۰۱۸ (انکولوژی و هماتولوژی)

  علوم آزمایشگاهی
  298000 268000
 • ترجمه روزن ۲۰۱۸ (غدد و آب و الکترولیت)

  پزشکی بالینی
  448000 403000
 • ترجمه روزن ۲۰۱۸ ( بیماری های زنان)

  پزشکی بالینی
  398000 358000
 • ترجمه روزن ۲۰۱۸ (ریه)

  اورژانس
  248000 223000
 • بیماریهای قلبی همراه با نکات کلیدی برانوالد ۲۰۱۹ جلد ۵

  پزشکی بالینی
  598000 538000
 • بیماریهای قلبی همراه با نکات کلیدی برانوالد ۲۰۱۹ جلد ۴

  پزشکی بالینی
  598000 538000
 • بیماریهای قلبی همراه با نکات کلیدی برانوالد ۲۰۱۹ جلد ۳

  پزشکی بالینی
  498000 448000

طبقه‌بندی