• 2018Harrison's Manual of Medicine (هند بوک)

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • Langman's Medical Embryology Fourteenth, North American Edition

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • Pocket Obstetrics and Gynecology

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • Pocket Pediatrics

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine 2020

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • یکصد پرسش و پاسخ درمورد تغذیه با شیر مادر

  عمومی
  220000 187000
 • تغذیه در ICU

  پزشکی بالینی
  250000 212000
 • آناتومی عمومی

  علوم پایه پزشکی
  890000 756000
 • ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 (جلد اول)

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • نلسون بیماری های خون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • مبانی آناتومی و فیزیولوژی بالینی و جراحی

  پرستاری
  700000 560000
 • کلیات آناتومی (آناتومی عمومی + آزمون)

  علوم پایه پزشکی
  495000 421000
 • مدیریت صدا و ارتعاش در محیط های کار

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد و ارتقاء و گواهینامه تخصصی بیماری های عفونی تیر ماه 1396 قطب های 1_3_4 جلد دوم

  آزمون
  700000 560000
 • مدیریت فاضلاب شهری در کشورهای در حالتوسعه:مبانی و مهندسی

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • اصول تصویه آب برای کاربرد جهانی

  پیراپزشکی
  250000 200000

طبقه‌بندی