• نلسون بیماری های کلیه / آب و الکترولیت / اورولوژی / ژنیکولوژی 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • نلسون بیماری های انکولوژی 2020

  پزشکی بالینی
  500000 425000
 • 2021 EDITION 14) Guyton and Hall TEXTBOOK OF Medical Physiology )(جلدشومیز)

  علوم پایه پزشکی
  3000000 2550000
 • Lippincott IIIustrated Reviews Pharmacology ( SEVENTH EDITION)

  پزشکی بالینی
  1000000 850000
 • مجموعه سوالات با پاسخ تشریحی آزمون دانشنامه تخصصی بورد بیماری های کودکان شهریور ماه 1398

  پزشکی بالینی
  500000 425000
 • مجموعه سوالات با پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی رشته بیماری های کودکان تیر ماه 1398

  پزشکی بالینی
  1300000 1105000
 • نلسون بیماری های نوزادان 2020

  پزشکی بالینی
  700000 595000
 • ضروریات هماتولوژی هافبراند 2020 بهمراه اطلس رنگی

  علوم آزمایشگاهی
  1300000 1105000
 • نلسون بیماری های ایمونولوژی و آلرژی 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 بی حسی کننده های موضعی و مباحث مرتبط با بلوک های عصبی فصول ( 29-45-46-76) جلد دهم

  پزشکی بالینی
  498000 423000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 بیهوشی خارج از اتاق عمل فصول ( 72-73-74-75) جلد نهم

  پزشکی بالینی
  698000 593000
 • اصول جراحی شوارتز 2019 ( جلد پنجم)

  پزشکی بالینی
  1400000 1190000
 • درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم ونگ 2018

  پرستاری و پیراپزشکی
  900000 765000
 • خلاصه بیهوشی میلر 2018

  پزشکی بالینی
  700000 595000
 • داروشناسی بیهوشی میلر 2018 ( منبع معرفی شده جهت آزمون کارشناسی ارشد آموزش بیهوشی )

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • درسنامه جامع آموزش هوشبری به همراه سه آزمون (300 تست تالیفی )

  پزشکی بالینی
  950000 808000

طبقه‌بندی