• جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2024 (جلدسوم )

  پزشکی بالینی
  5500000 4400000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2024 (جلد اول)

  پزشکی بالینی
  6000000 4800000
 • (Mayes' Midwifery 2023 (16th edition

  پزشکی بالینی
  39000000 27300000
 • طب زیبایی و عملکردی در زنان و زایمان (درمان های ترکیبی برای جوانسازی ولوواژینال) آبادیس طب

  پزشکی بالینی
  2500000 2125000
 • راهنمای کشوری ارائه خدمات مامائی و زایمان (بازنگری سوم) دکتر فرحناز ترکستانی

  پزشکی بالینی
  3250000 2762000
 • راهنمای استفاده سریع مامایی و نوزادان

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • بارداری و زایمان ویلیامز (جلد سوم)

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • خلاصه ویلیامز 2022 جلد دوم

  پزشکی بالینی
  4500000 3600000
 • بارداری و زایمان ویلیامز (جلد دوم)

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • بارداری و زایمان ویلیامز (جلد اول)

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • درسنامه جامع بیماری های زنان نواک (خلاصه دروس و تست)

  پزشکی بالینی
  3200000 2560000
 • جراحی های زیبایی زنان (تکنیک ها و روش ها)

  پزشکی بالینی
  8900000 7565000
 • خلاصه ویلیامز 2022 جلد اول

  پزشکی بالینی
  3800000 3040000
 • Golden Book خلاصه بیماری های زنان و زایمان بکمن (2019)

  پزشکی بالینی
  2900000 2320000
 • پروتکل بالینی لیبر (سالمی)

  پزشکی بالینی
  24500 24000
 • ORDER نوزادان (گلبان)

  پزشکی بالینی
  550000 468000

طبقه‌بندی