• بانک سوالات بهداشت باروری آزمون های دکتری تخصصی PHD حل و بحث با ذکر منابع از سال 1385 تا 1398

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 ( جلد سوم )

  پزشکی بالینی
  1498000 1273000
 • برک و نواک بیماری های زنان 2020 جلد دوم (ویراست شانزدهم )

  پزشکی بالینی
  1800000 1530000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد دوم

  پزشکی بالینی
  1498000 1273000
 • بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم

  پزشکی بالینی
  850000 722000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 ( جلد اول )

  پزشکی بالینی
  1498000 1273000
 • برک و نواک بیماری های زنان جلد اول

  پزشکی بالینی
  1800000 1530000
 • Berek & Novak's Gynecology Sixteenth, Edition

  پزشکی بالینی
  4500000 3825000
 • مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان

  پزشکی بالینی
  1400000 1190000
 • خلاصه جلد اول ویلیامز - به همراه سوالات بورد و ارتقاء- 2018

  پزشکی بالینی
  750000 638000
 • Williams Obstetrics, 25th Edition 2018

  پزشکی بالینی
  2900000 2465000
 • اصطلاحات و اختصارات ضروری در مامایی و بیماری های زنان

  پزشکی بالینی
  200000 170000
 • دستنامه مامایی و زنان ماساچوست

  پزشکی بالینی
  450000 382000
 • راهنمای استفاده سریع مامایی و نوزادان

  پزشکی بالینی
  59500 51000
 • درسنامه جامع بیماریهای زنان

  پزشکی بالینی
  750000 638000
 • اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل

  پزشکی بالینی
  250000 212000

طبقه‌بندی