• مرجع جیبی مایلز برای ماماها

  پزشکی بالینی
  500000 400000
 • بکمن ولینگ 2019 بیماری های زنان و زایمان

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • Pocket Obstetrics and Gynecology

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف2020ج1

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • برک و نواک بیماری های زنان 2020ج2

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • بارداری و زایمان ویلیامز 2018ج3

  پزشکی بالینی
  850000 680000
 • برک و نواک بیماری های زنان2020ج1

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • 2020 Berek & Novak's Gynecology (ویرایش شانزدهم)

  پزشکی بالینی
  5500000 4400000
 • بارداری و زایمان ویلیامز 2018 ج1

  پزشکی بالینی
  850000 680000
 • بارداری و زایمان ویلیامز2018 ج2

  پزشکی بالینی
  850000 680000
 • مهارت های بالینی مامایی در بلوک زایمان

  پزشکی بالینی
  1400000 1120000
 • ۲۰۱۸ Cloherty and Stark’s Manual of Neonatal Care(کلوهرتی)

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • خلاصه بارداری و زایمان ویلیامز2018(ج1)+ سئوالات بورد و ارتقا

  پزشکی بالینی
  750000 600000
 • Williams Obstetrics, 25th Edition 2018

  پزشکی بالینی
  4900000 3920000
 • اصطلاحات و اختصارات ضروری در مامایی و بیماری های زنان

  پزشکی بالینی
  200000 160000
 • دستنامه مامایی و زنان ماساچوست

  پزشکی بالینی
  700000 560000

طبقه‌بندی