• آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2023

  علوم پایه پزشکی
  6800000 5440000
 • آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2023

  علوم پایه پزشکی
  3900000 3120000
 • (Robbins Basic Pathology 2022 (11 Edition

  علوم پایه پزشکی
  14000000 9800000
 • QR آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) 2018

  علوم پایه پزشکی
  2800000 2240000
 • آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018

  علوم پایه پزشکی
  4800000 2880000
 • آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018 (جلد شومیز=نرم)

  علوم پایه پزشکی
  3800000 1900000

طبقه‌بندی