4800000 3840000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786003332966

این اثر ترجمه ی ویراست دهم "Robbins basic pathology" است. کتاب پیش رو ترجمه بخش اختصاصی(حاوی فصول 10 تا 24) "آسیب شناسی پایه رابینز" است که بروزترین اطلاعات و دانسته های علم آسیب شناسی به ویژه در زمینه پاتوژنز بیماری ها در آن آورده شده است. کتاب حاضر تقریبا چکیده ی تحقیقات جامع به روز در رشته های زیست شناسی و آسیب شناسی یا به اصطلاح پاتوبیولوژی است که برای دانشجویان رشته پزشکی عمومی و سایر گروه های پزشکی توسط مولفین صاحب نام جهانی تنظیم شده است.کتاب دارای جلد شومیز(نرم) و قطع وزیری است.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر مسلم بهادری/ترجمه:دکتر امین رضوانی همدانی/دکتر معصومه صفایی/دکتر سمانه سالاروند/تینا علی نیا/دکتر شیرین طراز جمشیدی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در حد نیاز دانشجویان تنظیم گردیده و آن مقداری که برای دانشجویان لازم بوده مطرح گشته است. نکته ی مهم دیگر توجه نویسندگان کتاب به ارتباط مفاهیم پاتولوژی با اقدامات بالینی است.
مباحث کتاب در 816 صفحه سیاه سفید به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل10:رگ های خونی
__فصل11:قلب
__فصل12:دستگاه های خونساز و لنفاوی
__فصل13:ریه
__فصل14:کلیه و دستگاه جمع آوری کننده ی آن
__فصل15:حفره ی دهان و دستگاه گوارش
__فصل16:کبد، کیسه صفرا و مجاری صفراوی
__فصل17:دستگاه تناسلی مذکر و دستگاه ادراری تحتانی
__فصل19:دستگاه تناسلی زنانه و پستان
__فصل20:دستگاه درون ریز
__فصل21:استخوان ها، مفاصل و تومور های بافت نرم
__فصل22:اعصاب محیطی و عضلات
__فصل23:دستگاه عصبی مرکزی
__فصل24:پوست