• اصول و کلیات خدمات سلامت (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

  پیراپزشکی
  2200000 1870000
 • اصول تصفیه و بهداشت آب

  پیراپزشکی
  900000 720000
 • ضروریات تهویه مکانیکی هس (آریا طب)

  پیراپزشکی
  4900000 4165000
 • پرستاری بهداشت جامعه 2 لانکستر (جامعه نگر)

  پیراپزشکی
  179000 152000
 • آشنایی با خدمات پرستاری (جامعه نگر)

  پیراپزشکی
  199000 159000
 • برنامه ریزی ارتقاء سلامت

  پیراپزشکی
  840000 714000
 • پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط

  پیراپزشکی
  900000 765000
 • اصول و کلیات خدمات بهداشتی

  پیراپزشکی
  358000 304000
 • نکات کلیدی آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای بهداشت محیط مواد زائد جامد (جامعه نگر)

  پیراپزشکی
  549000 467000
 • صفر تا صد بهداشت حرفه ای

  پیراپزشکی
  3580000 3043000
 • اصول بهداشت محیط

  پیراپزشکی
  1000000 800000
 • طراحی و اجرای شبکه های فاضلاب

  پیراپزشکی
  550000 468000
 • جامعه‌شناسی و مبانی بهداشت‌سالمندی

  پیراپزشکی
  239000 203000
 • مروری بر بهداشت سالمندان

  پیراپزشکی
  400000 340000
 • مدیریت صدا و ارتعاش در محیط های کار

  پیراپزشکی
  700000 560000
 • مدیریت فاضلاب شهری در کشورهای در حالتوسعه:مبانی و مهندسی

  پیراپزشکی
  1200000 960000

طبقه‌بندی