• 5000 آزمون برگزیده در بهداشت عمومی (خالد رحمانی)

  پیراپزشکی
  3000000 2700000
 • درسنامه جامع بهداشت عمومی (خالد رحمانی)

  پیراپزشکی
  3000000 2700000
 • سیستم های اطلاعات سلامت معماری ها و راهبردها

  پیراپزشکی
  400000 340000
 • اصول و کلیات خدمات سلامت (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

  پیراپزشکی
  2700000 2295000
 • اصول تصفیه و بهداشت آب

  پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • ضروریات تهویه مکانیکی هس (آریا طب)

  پیراپزشکی
  3990000 3392000
 • پرستاری بهداشت جامعه 2 لانکستر (جامعه نگر)

  پیراپزشکی
  179000 152000
 • آشنایی با خدمات پرستاری (جامعه نگر)

  پیراپزشکی
  199000 159000
 • برنامه ریزی ارتقاء سلامت

  پیراپزشکی
  1600000 1360000
 • پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط

  پیراپزشکی
  900000 765000
 • اصول و کلیات خدمات بهداشتی

  پیراپزشکی
  1600000 1360000
 • نکات کلیدی آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای بهداشت محیط مواد زائد جامد (جامعه نگر)

  پیراپزشکی
  679000 577000
 • صفر تا صد بهداشت حرفه ای

  پیراپزشکی
  4660000 3961000
 • اصول بهداشت محیط

  پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • طراحی و اجرای شبکه های فاضلاب

  پیراپزشکی
  550000 468000
 • جامعه‌شناسی و مبانی بهداشت‌سالمندی

  پیراپزشکی
  5700000 4845000

طبقه‌بندی