• تشخيص افتراقی چرچيل 2022

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • دستنامه معاينات باليني و روش گرفتن شرح حال باربارا بيتز 2022

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • Pocketbook of Differential Diagnosis (5th) Edition

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • اطلس تشخیص از طریق زبان بر اساس درمان های طب چینی (ویراست دوم)

  پزشکی بالینی
  1750000 1488000
 • Bates' Pocket Guide to Physical Examination and History Taking 2021 (Ninth Edition)

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • تشخیص افتراقی Ferri's

  پزشکی بالینی
  700000 560000
 • تشخیص افتراقی چرچیل

  پزشکی بالینی
  1600000 1280000
 • هندبوک معاینات بالینی باربارا بِیتز 2017

  پزشکی بالینی
  900000 720000
 • رویکرد الگوریتمی به تشخیص های شایع پزشکی

  پزشکی بالینی
  700000 560000

طبقه‌بندی