• key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) جراحی شهریور 1399

  آزمون
  800000 640000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) پاتولوژی شهریور 1399

  آزمون
  800000 640000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) داخلی شهریور 1399

  آزمون
  800000 640000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) کودکان شهریور 1399

  آزمون
  800000 640000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) بیهوشی شهریور 1399

  آزمون
  800000 640000
 • مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد و ارتقاء و گواهینامه تخصصی بیماری های عفونی تیر ماه 1396 قطب های 1_3_4 جلد دوم

  آزمون
  700000 560000
 • مجموعه سئوالات با پاسخ تشریحی آزمون دانشنامه تخصصی بورد بیماری های کودکان شهریور 98

  آزمون
  500000 400000
 • First Resident سئوالات بورد و ارتقاء جراحي عمومي تيرماه 1396

  آزمون
  900000 720000
 • مجموعه سئوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء و بورد زنان و زایمان تیر 1396 جلد دوم

  آزمون
  700000 560000
 • مجموعه سئوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد تخصصی بیماری های کودکان شهریور 1396

  آزمون
  500000 400000

طبقه‌بندی