• گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای گوش،حلق و بینی(CMMD)

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000
 • بیماری های گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن (ویراست سوم) ارجمند

  پزشکی بالینی
  750000 638000
 • (Temporal Bone Dissection Guide 2016 (2nd Edition

  پزشکی بالینی
  1800000 1260000
 • Step By Step Temporal Bone Dissection 2014

  پزشکی بالینی
  1700000 1190000
 • بیماری های گوش، حلق و بینی همراه با جراحی سر و گردن

  پزشکی بالینی
  2800000 1400000

طبقه‌بندی