• بیوشیمی مصور هارپر ۲۰۲۳ جلد دوم

  علوم پایه پزشکی
  2800000 2240000
 • بیوشیمی مصور هارپر ۲۰۲۳ جلد اول

  علوم پایه پزشکی
  2800000 2240000
 • ضروریات بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی (چاپ دوم 2011) خسروی

  علوم پایه پزشکی
  2450000 2082000
 • اصول بیوشیمی لنینجر 2021 (5 استاد) جلد 2

  علوم پایه پزشکی
  4900000 3920000
 • کتاب جامع بیوشیمی (دکتر خلیلی)

  علوم پایه پزشکی
  1200000 1020000
 • اصول بیوشیمی لنینجر 2021 (5 استاد) جلد 1

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000
 • بیوشیمی استرایر 2019(جلد دوم) به همراه اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000
 • بیوشیمی استرایر 2019(جلد اول) به همراه اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000
 • QR مرجع خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

  علوم پایه پزشکی
  1400000 1120000
 • خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر 2017

  علوم پایه پزشکی
  2800000 2240000
 • بيوشيمي براي پرستار پاسالار

  علوم پایه پزشکی
  400000 320000
 • بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز ۲۰۱۵ جلد 1

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000
 • بیوشیمی مصور هارپر 2018(تک جلدی)

  علوم پایه پزشکی
  4800000 2400000
 • بیوشیمی مصور هارپر 2018 جلد 2

  علوم پایه پزشکی
  2800000 1400000
 • بیوشیمی مصور هارپر 2018 جلد 1

  علوم پایه پزشکی
  2800000 1400000
 • خلاصه بیوشیمی يونيک(UNIQUE)

  علوم پایه پزشکی
  1000000 800000

طبقه‌بندی