2450000 2082000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786002091123

اثر پیش رو «ضروریات بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی (چاپ دوم 2011)» با ترجمه "دکتر جواد زوار رضا و همکاران" می‌باشد که در سال 1400 توسط انتشارات خسروی تجدید چاپ شده است.کتاب دارای قطع وزیری و جلد شومیز(نرم) می‌باشد.

نویسنده (ها):

دکتر جواد زوار رضا و همکاران

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

اثر حاضر دارای 586 صفحه سیاه سفید است و فهرست آن پوشش دهنده موارد زیر می‌باشد:
بخش اول:ساختار ماکرومولکول ها
1_ساختار سلول یوکاریوتی
2_DNA و RNA :ترکیب و ساختار
3_پروتئین ها :ترکیب و ساختار
بخش دوم: انتقال اطلاعات
4_همانند سازی DNA،نوترکیبی و ترمیم
5_رونویسی و پردازش DNA
6_سنتر پروتئین:ترجمه و تغییرات پس از ترجمه
7_DNA نوترکیب و زیست فناوری
8_تنظیم بیان ژن
9_کاربرد های پروتئین ها؛ پروتئین های II: ارتباط ساختار_عملکرد در خانواده های پروتئینی
10_آنزیم ها: طبقه بندی،کینتیک و کنترل
11_سیتوکروم هایP450 و نیتریک اسید سنتاز ها
12_غشاهای بیولوژیکی:ساختار،گیرنده ها و انتقال ترکیبات محلول
13_اصول انتقال پیام
بخش سوم: مسیر های متابولیک و کنترل آنها
14_بیوانرژیتیک و متابولیسم اکسیداتیو
15_متابولیسم کربوهیدرات I :مسیر های عمده متابولیسمی و کنترل آنها
16_ متابولیسم کربوهیدرات II :مسیر ها و گلیکوکونژوگه های ویژه
17_متابولیسم لیپید I: ذخیره و مصرف اسید های چرب و تری آسیل گلیسرول ها
18_متابولیسم لیپید I :مسیر های متابولیسم لیپید های ویژه
19_متابولیسم اسیدهای آمینه و هم
20_متابولیسم نوکلئوتیدهای پورینی و پیریمیدینی
21_ارتباط متقابل متابولیسمی
22_بیوشیمی هورمون ها
بخش چهارم: فرایندهای فیزیولوژیک
23_بیولوژی سلولی_مولکولی
24_چرخه سلولی،مرگ برنامه ریزی شده سلولی و سرطان
25_حضم و جذب مواد مغذی و اصلی
26_ویتامین ها و مواد معدنی: احتیاجات و عملکرد
27_درشت مغذی ها: اثرات متابولیسمی و اهمیت سلامتی