• مهارت های بالینی مامایی در بلوک زایمان

  پزشکی بالینی
  4900000 3920000
 • ۲۰۱۸ Cloherty and Stark’s Manual of Neonatal Care (کلوهرتی)

  پزشکی بالینی
  3000000 2100000
 • خلاصه بارداری و زایمان ویلیامز2018(ج1)+ سئوالات بورد و ارتقا

  پزشکی بالینی
  750000 600000
 • Williams Obstetrics, 26th Edition 2022

  پزشکی بالینی
  18000000 12600000
 • اصطلاحات و اختصارات ضروری در مامایی و بیماری های زنان

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • دستنامه مامایی و زنان ماساچوست

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • درسنامه جامع بیماری های زنان(خلاصه دروس و تست)

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت جلد 1

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت جلد 2

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000

طبقه‌بندی