• اصطلاحات و اختصارات ضروری در مامایی و بیماری های زنان

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • دستنامه مامایی و زنان ماساچوست

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • درسنامه جامع بیماری های زنان(خلاصه دروس و تست)

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت جلد 1

  پزشکی بالینی
  2800000 2240000
 • تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت جلد 2

  پزشکی بالینی
  2200000 1760000

طبقه‌بندی