7500000 6000000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786004246651

کتاب پبش رو برای سالیان طولانی رفرنس استاندارد ژنیکولوژی بوده است. جلد دوم ترجمه ی بیماری های زنان برک و نواک حاوی 992 صفحه ی تمام رنگی است. *در ویرایش جدید موضوعات تخصصی تر بیشتر بسط داده شده اند مانند فصول مربوط به ترمیم لگن و اوروگاینکولوژی. *همچنین در خصوص اعمال جراحی با حداقل تهاجم, فصل مربوط به آندوسکوپی, هیستروسکوپی و جراحی با روبات کامل تر گردید. *در چاپ جدید به موضوع حساس خشونت علیه زنان و سوء استفاده توجه شده که در هیچ یک از دیگر کتب مرجع زنان این موضوع تاکنون به لحاظ علمی بحث نشده است.

نویسنده (ها):

دکتر فاطمه داوری تنها / دکتر مهبد ابراهیمی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

جلددوم ترجمه ی بیماری های زنان برک و نواک حاوی 20 فصل و 5 بخش است.
بخش ها به ترتیب زیر در جلد دوم ترجمه کتاب قرار گرفته اند:
بخش4)اقدامات ژنیکولوژی
بخش5)یوروژنیکولوژی
بخش6)مشکلات ابتدای بارداری
بخش7)اندوکرینولوژی تولید مثل و ناباروری
بخش8)ژنیکولوژیک انکولوژی
مباحثی از بخش سوم مانند مشکلات شایع روانپزشکی و طب تکمیلی در جلد دوم قرار گرفته است.بخش چهارم شامل جراحی های ژنیکولوژی, مراقبت های قبل از عمل و مدیریت جراحی بیماری های خوش خیم ژنیکولوژی با استفاده از آندوسکوپی, هیسترکتومی و روبوتیک است. بخش پنجم به اوروگاینوکولوژی مجاری ادراری, پرولاپس و مسائل آنورکتال می پردازد. بخش ششم, مسائل مربوط به ابتدای بارداری مثل سقط و حاملگی خارج از رحمی را مرور می کند.بخش هفتم اندوکرینولوژی تولیدمثل و ناباروری و خلاصه ای از درمان آمنوره و بیماری های اصلی اندوکرین و نازایی را پوشش می دهد. انکولوژی زنان در خصوص بدخیمی های دستگاه تناسلی و پستان در بخش هشت بررسی شده اند.