• ترجمه و تلخیص میلر 2020(انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری)ج5

  پزشکی بالینی
  348000 261000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020ج3

  پزشکی بالینی
  1498000 1124000
 • شیمی دارویی

  پزشکی بالینی
  1300000 1170000
 • فارماسیوتیکس اولتون2018:طراحی و ساخت فرآورده های دارویی ج1و2

  پزشکی بالینی
  1800000 1620000
 • ترجمه کامل میکروب شناسی جاوتز 2019

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1350000
 • برک و نواک بیماری های زنان 2020ج2

  پزشکی بالینی
  1800000 1350000
 • اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 2020

  علوم پایه پزشکی
  550000 412000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020ج2

  پزشکی بالینی
  1498000 1124000
 • بیماری های ریه نلسون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  800000 600000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات دروس مینور پیش کارورزی شهریور 1398(11 قطب کشوری)

  آزمون
  800000 600000
 • بارداری و زایمان ویلیامز 2018ج3

  پزشکی بالینی
  850000 638000
 • میکروب شناسی پزشکی جاوتز2019 (ویروس شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی)ج2

  علوم پایه پزشکی
  1300000 975000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020(بیهوشی در بیماری های قلب)ج3

  پزشکی بالینی
  698000 524000
 • میکروب شناسی جاوتز (باکتری شناسی ) 2019 ج1

  علوم پایه پزشکی
  1300000 975000
 • KEYBOOKبانک جامع سئوالات دروس ماژور پیش کارورزی شهریور 1398

  آزمون
  700000 525000
 • اصول و مهارت های پرستاری تایلور 2019 (روش های کار)

  پرستاری و پیراپزشکی
  900000 675000

طبقه‌بندی